Adsorptie: ontdek de mogelijkheden van de fysische aantrekkingskracht

Op het eerste gezicht is water gelijk aan water. Maar dat klopt niet helemaal! Juist kiemen, bacteriën en andere schadelijke stoffen resp. bezinksels zijn met het blote oog in het water niet te zien. Maar gezond en hygiënisch onberispelijk drinkwater is de basis van nagenoeg elke handeling in de keuken en badkamer: of het nu koken, douchen of tandenpoetsen is - hygiënisch onberispelijk water is een pre. Wij laten u zien hoe u dit zelf actief kunt regelen.

Het principe achter de adsorptie

Een adsorptie-installatie is een wezenlijke garantie voor gezond water uit de kraan. Maar wat wordt er nu precies met adsorptie bedoeld? De betekenis van het woord stamt van het Latijnse woord "adsorbere", in het Nederlands "aanzuigen". En op dit fysische principe van het aanzuigen is de adsorptie gebaseerd: hierbij zuigt een vast oppervlak d.m.v. zijn elektrostatische oplading atomen of moleculen van gassen of vloeistoffen aan. Deze binding wordt binnen de natuurkunde als adsorptie aangeduid. Maar ook binnen de chemie is er sprake van adsorptie: hierbij worden deeltjes op grond van hun chemische structuur aan andere deeltjes "aangezogen". Het natuurlijke effect van de fysische adsorptie hebben wij bij Grünbeck zo goed mogelijk benut, wat vooral bij de behandeling van water effectief gelukt is.

Waarom is water zonder schadelijke stoffen zo belangrijk?

Bestaat er gezond water? Daarover valt te twisten. Feit is echter wel dat water nooit met schadelijke stoffen of gevaarlijke kiemen of verwekkers mag zijn belast. Leidingwater heeft vooral hier bij ons een ongebroken hoge status: het water uit de leiding, ons drinkwater dus, wordt gebruikt om te drinken, om mee te koken, voor het bereiden van ongekookte gerechten zoals salades en voor de lichaamsverzorging. Is het water belast met verwekkers of schadelijke stoffen, dan kan dit verschrikkelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Legionella, E.coli-bacteriën of pseudomonas zijn slechts enkele voorbeelden van de onzichtbare en voor de gezondheid schadelijke verwekkers die in het drinkwater kunnen ronddwarrelen en bij mens en dier aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Als het om drinkwater gaat, dan gaat het altijd ook om de gezondheid. Precies om deze reden is het essentieel om het water uit de leiding zo schoon mogelijk en vrij van verwekkers te houden.

Meer hygiëne met een adsorber

Een reiniging van het water d.m.v. een natuurlijk principe – dat is met een adsorber zonder meer mogelijk: schadelijke stoffen en voor de gezondheid schadelijke verwekkers hebben een andere oppervlaktelading als het materiaal dat voor de adsorptie wordt gebruikt. Dus "zuigt" de adsorptie-installatie kiemen en verwekkers in de meest letterlijke betekenis van het woord aan en fixeert deze. Door de reiniging van de adsorber worden schadelijke stoffen effectief geëlimineerd, wat voor schoon en hygiënisch onberispelijk drinkwater zorgt. Wij van Grünbeck hebben een innovatief apparaat ontwikkeld dat op basis van de fysische adsorptie voor 99,999% bescherming tegen kiemen in het drinkwater zorgt.

Gezond drinkwater uit de adsorptie-installatie

Een adsorptie-installatie is juist binnen extreem sensibele bereiken, waar het op absolute hygiëne neerkomt, uiterst relevant. Ziekenhuizen en verpleegtehuizen zijn slechts twee voorbeelden voor de plekken, waar hygiënisch onberispelijk drinkwater de hoogste prioriteit heeft. Voor dergelijke grotere instellingen zijn de adsorptie-installaties ontwikkeld. Maar ook binnen de particuliere sector is het absoluut noodzakelijk om op schoon en hygiënisch onberispelijk drinkwater te kunnen vertrouwen: hier wordt naast de safeliQ:EA30 als zuivere adsorptie-installatie ook de softliQ:PA20 gebruikt die het water niet alleen onthardt, maar ook voor betrouwbare bescherming tegen kiemen zorgt. Ook als het om proceswater gaat, staan wij van Grünbeck achter u – en dat gedurende het totale ontwikkelingsproces van een installatie.

Ontdek de mogelijkheden van een adsorptie-installatie die voor meer hygiëne en hygiënisch onberispelijk drinkwater zorgt!

De voordelen van een adsorber:

  • gezond drinkwater dat zonder bezwaar kan worden gebruikt
  • Meer bescherming en hygiëne binnen extreem sensibele bereiken (ziekenhuis)
  • Hygiënisch onberispelijk water, ook thuis
  • Geen gebruik van chemische middelen, zuiver fysische oplossing