Compromisloos veilig: 99,999% bescherming tegen kiemen voor uw water met de adsorber safeliQ:EA30

De nieuwe safeliQ:EA30 verwijdert schadelijke verwekkers uit uw water m.b.v. de revolutionaire adsorptie-technologie van Grünbeck. Zo wordt uw welzijn dagelijks, effectief en betrouwbaar beschermd. De adsorber safeliQ:EA is bestemd voor de reductie van kiemen bij microbiologisch belast drinkwater en houdt 99,999% pseudomonas aeruginosa en legionella pneumophila succesvol tegen. De adsorber safeliQ:EA werkt volgens het fysische proces van de elektrostatische adsorptie. Kiemen (bijv. bacteriën) worden uit het drinkwater verwijderd, op de adsorber gefixeerd en daar regelmatig gedesinfecteerd. Een desinfectie kan handmatig door de exploitant van de installatie of tijdgestuurd worden uitgevoerd. Bij de tijdgestuurde desinfectie wordt het optimale tijdstip van de desinfectie automatisch aan de hand van het afgelopen gebruik bepaald en zo voor een rustig tijdstip gekozen.
De adsorber safeliQ:EA30 levert continu hygiënisch onberispelijk water. Hiervoor is het parallelle bedrijf van beide adsobers tijdens piektijden en het wisselbedrijf tijdens rustigere tijden verantwoordelijk.
De adsorber safeliQ:EA mag uitsluitend voor de reductie van kiemen bij koud drinkwater worden gebruikt.

 • Verwijderen van schadelijke verwekkers door adsorptie
 • Permanent hygiënisch water door installatie met twee adsorbers
 • Regelmatige adsorber-desinfectie
 • Verlichte led-ring
 • Plug-and-play
 • Mobiele besturing van de installatie via app
 • Ergonomisch installatiedesign voor comfortabel bedrijf

Inbouwvoorschriften

Vóór de inbouw is een wateranalyse vereist.
Houd rekening met plaatselijke installatievoorschriften, algemene richtlijnen en technische gegevens. De plaats van opstelling moet vorstvrij zijn en de bescherming van de installatie tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen en dampen garanderen. Vóór de installaties moet altijd een drinkwaterfilter en evt. een drukregelaar (bijv. BOXER® KD) zijn geïnstalleerd. Voor de elektrische aansluiting is op ca. 1,2 m een stopcontact met randaarde vereist. Voor de afvoer van het spoelwater dat bij de desinfectie ontstaat, moet een afvoeraansluiting aanwezig zijn.

Leveringsomvang

 • Adsorber incl. aansluitingstechniek
 • Gebruiksaanwijzing

Toebehoren

 • Doseercomputer EXADOS®EK 6
 • Doseercomputer EXADOS® ES 6
 • Veiligheidsvoorziening GENO-STOP® 1“
 • Storingsmelder GENO-STOP®
 • Regeneratiewaterpomp
 • Afvoeraansluiting DN 50
 • Verlengset voor aansluitslangen

Verbruiksmateriaal

 • Regeneratiezout (25 kg) conform EN 973 type A

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.