Filterinstallaties GENO-mat® KF-Z / MS-Z / AK-Z / TE-Z / FE-Z / MN-Z

Filterinstallaties GENO-mat® worden gebruikt voor de vuilfiltratie als door een buitengewoon hoog vuilpercentage een filtratie m.b.v. kaarsenfilter of terugspoelfilter niet kan worden uitgevoerd. De installaties bestaan elk uit een filterreservoir van kunststof met intern verdeelsysteem. De vulling met filtermateriaal verschilt afhankelijk van het proces. De filterinstallaties zijn elk uitgerust met een centrale stuurkop met bedrijfs- en spoelfunctie, incl. tijdsturing en voedingskabel. Vóór de verkoop is een adviesgesprek door Grünbeck noodzakelijk en een wateranalyse vereist.

  • Grindfilterinstallatie GENO-mat® KF-Z reinigt met een zandfilter (kwartsgrind) mechanische verontreinigingen.
  • Meerlagenfilterinstallatie GENO-mat® MS-Z bereikt met meerlagenfiltratie een hoger rendement bij de reiniging bij mechanische verontreinigingen.
  • Actieve-koolfilterinstallatie GENO-mat® AK-Z ontchloort en zorgt voor reuk- en smaakverbeteringen.
  • Ontzuringsinstallatie GENO-mat® TE-Z wordt toegepast voor de gedeeltelijke ontzuring en calciumcarbonaat-hardheidverhoging bij zacht en zuur water. 
  • Ontijzeringsinstallatie GENO-mat® FE-Z is een volautomatisch werkende filterinstallatie voor de reductie van opgelost en onopgelost ijzer voor eigen-watervoorzieningsinstallaties.
  • Mangaanverwijderingsinstallatie GENO-mat® MN-Z is een volautomatisch werkende filterinstallatie voor de reductie van opgelost en onopgelost mangaan voor eigen-watervoorzieningsinstallaties.

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en technische details de productinformatiebladen resp. de gebruiksaanwijzingen die kunnen worden gedownload.