Waterbehandeling door de techniek van de nanofiltratie

De nanofiltratie is een door druk aangedreven membraanproces dat opgeloste moleculen, ionen en andere kleine deeltjes tegenhoudt. In tegenstelling tot de omkeerosmose wordt bij de nanofiltratie een geringere werkdruk gebruikt.