Nanofiltratie-installatie Ionenselector-NANO-X

De nanofiltratie-installatie Ionenselector-NANO-X is bedoeld voor de gedeeltelijke ontzilting van ruw water dat in zijn samenstelling aan de kwaliteitseisen van de TrinkwV (Duitse Drinkwaterverordening) voldoet. De nanofiltratie-installatie Ionenselector-NANO-X werkt volgens het membraanproces. Bij het selectieproces worden waterige oplossingen met verschillende concentraties gescheiden door een nanofiltratiemembraan. Het bijzondere aan de nanofiltratie is dat deze een verschil kan maken tussen eenwaardige en meerwaardige ionen. Zo kunnen eenwaardige ionen het membraan in hoge mate passeren, terwijl zouten met meerwaardige ionen worden tegengehouden. Het bijzondere voordeel van de nanofiltratie is dat naast de verwijdering van opgeloste zouten ook bacteriën, kiemen en deeltjes, evenals opgeloste organische substanties worden gereduceerd.

 • Rendement tot wel 80% (afhankelijk van de wateranalyse)
 • 2.400 l/h bij een benodigde plaats van een Euro-pallet
 • Frequentie-geregelde hogedrukpomp
 • Eenvoudige bediening en inbedrijfstelling
 • Aansluiting op gebruikelijke BUS-systemen
 • Geïntegreerde datalogging
 • Meertalig touch-paneel
 • Automatisch zelfregelend bedrijf van de installatie
 • Nominale druk PN 16
 • Netaansluiting 400 V, 50/60 Hz

Inbouwvoorschriften

Houd rekening met plaatselijke installatievoorschriften, algemene richtlijnen en technische gegevens. De plaats van opstelling moet vorstvrij zijn. De installatie moet worden beschermd tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen en dampen. Vóór de installaties moet principieel een drinkwaterfilter (50 of 80 μm) en evt. een drukregelaar (bijv. BOXER® KD) evenals een Euro-systeemscheider GENO®-DK 2 ½ " zijn geïnstalleerd. Voor de elektrische aansluiting moet de klant een voedingsleiding conform het elektrisch schema naar de installatie trekken, die waarvan de dimensies afhankelijk zijn van het type.  Het installeren van de nanofiltratie-installatie is een grote ingreep in de drinkwaterinstallatie en mag daarom uitsluitend door een erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd.

Leveringsomvang

 • Nanofiltratie-installatie Ionenselector-NANO-X op frame gemonteerd
 • Gebruiksaanwijzing
 • De volgende optie kan af fabriek in de nanofiltratie-installatie Ionenselector-NANO-X worden gemonteerd: antiscalant of ontharding

Toebehoren

 • Drinkwaterfilter BOXER® K 1"
 • Drinkwaterfilter BOXER® KD 1" met drukregelaar
 • Euro-systeemscheider GENO®-DK 2, ½"
 • Antiscalant voor Ionenselector-NANO-X
 • Doseerchemicaliën MT 4010, 10 kg
 • Doseerchemicaliën MT 4000, 23,5 kg
 • Onthardingsinstallatie Delta-p®
 • GENO®-softwatch Comfort
 • Menginstallatie
 • GENO®-actieve-koolfilter AKF 600
 • GENO-STOP® 1"
 • Zuiver water-basistank RT-X 1000 met steriel luchtfilter en niveaumeetsonde
 • Zuiver water-basistank RT-X 1000 met niveaumeetsonde, zonder steriele overloop
 • Extra tank RT 1000 met steriel luchtfilter als aansluittank naar zuiver water-basistank
 • Extra tank RT 1000 zonder steriel luchtfilter als aansluittank naar zuiver water-basistank
 • Drukverhogingsinstallatie GENO®-FU-X 2/40-1 N
 • Drukverhogingsinstallatie GENO®-FU-X 2/40-2 N

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.