GENO®-OSMO RO 125K – omkeerosmose voor voedingswater

De ruimtebesparende omkeerosmose-installatie GENO®-OSMO RO 125K ontzilt voedingswater dat qua samenstelling aan de Duitse Drinkwaterverordening voldoet. Het osmoseproces verdeelt waterige oplossingen via een semi-permeabel membraan in "permeaat" (niet resp. gering vervuild water) en "geconcentreerd water". De compacte installatie bepaalt de betreffende hoeveelheden en hiermee het rendement van het permeaat via een microprocessorbesturing. Het permeaat wordt verzameld in een geïntegreerd reservoir. Voor de omkeerosmose-installatie GENO®-OSMO RO 125K moet principieel een fijnfilter (50 of 80 µm), een systeemscheider (DK) evenals een onthardingsinstallatie of een doseerinstallatie voor het toevoegen van inhibitoren worden voorgeschakeld.

 • Totaal zoutgehalte (NaCl) voedingswater max. 1.000 ppm
 • Zoutretentiepercentage > 95%
 • Instromingsdruk voedingswater min. 2,5 bar
 • Watertemperatuur min. 10 °C, max. 30 °C
 • Beschermingsklasse IP 54
 • Netaansluiting 230 V/50 Hz

Inbouwvoorschriften

De plaats van opstelling moet voldoende groot zijn. Zorg voor een fundering die voldoende groot en belastbaar is. De vereiste aansluitingen moeten vóór aanvang van de installatiewerkzaamheden worden gerealiseerd. Het installeren van de omkeerosmose-installatie is een grote ingreep in de drinkwaterinstallatie en dit mag daarom uitsluitend door een erkend installatiebedrijf worden gedaan. Neem de lokaal geldende installatievoorschriften en de algemene richtlijnen in acht. Er moeten worden voorgeschakeld: fijnfilter (fijnfilter BOXER® K), systeemscheider, onthardingsinstallatie en actieve-koolfilter.

Leveringsomvang

 • Staande behuizing van lichtdicht PE 
 • Microprocessorbesturing met LCD-scherm, potentiaalvrije verzamelstoringsmelding en potentiaalvrij meldcontact 
 • Schoepenpomp van corrosiebestendig messing met motor als hogedrukpomp voor het voorzien van de membranen 
 • Externe drukverhoging als centrifugaalpomp 
 • Hydraulisch verdeelblok voor de watervoorziening binnen de membraaninstallatie
 • Flowsensor voor het meten van de volumes van de permeaat- en concentraatstroming

Toebehoren

Het is mogelijk om bestaande installaties achteraf met optionele componenten uit te rusten. De buitendienstmedewerker voor uw regio en de Grünbeck-centrale geven u graag nadere informatie.

 • Aansluitset en aansluitblok 
 • Geleidbaarheidsmeting 
 • Magneetklep geforceerd aftappen 
 • Menginstallatie bij GENO®-MSR Systeem 200
 • Euro-systeemscheider GENO®-DK 2 Mini
 • Onthardingsinstallatie Weichwassermeister GSX 10 I industriële uitvoering
 • GENO®-softwatch Comfort 
 • GENO®-actieve-koolfilter AKF 250

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.