Ultrafiltratie-installaties GENO®-Ultrafil – behandelingssystemen voor de bereiding van helder en kiemvrij water conform DIN 2001-1

De ultrafiltratie-installatie GENO®-Ultrafil wordt gebruikt voor het reduceren van microbiologische belastingen (kiemen, bacteriën, virussen, parasieten) en voor het verminderen van drab in het drinkwater, vooral bij de toepassing in installaties voor de eigen watervoorziening. Het membraanfilter van de ultrafiltratie-installatie GENO®-Ultrafil is opgebouwd uit een groot aantal capillaire membranen met een scheidingsgrens van kleiner dan 0,01 μm, waarvan de uiteinden vast ingegoten zijn in een drukleiding. Hierdoor kan een veilige scheiding tussen de belaste ruwwaterzijde en de zuiverwaterzijde worden gewaarborgd. Het door een fijnfilter (bijv. BOXER® RD) gefiltreerde ruwe water wordt onderlangs naar de ruwwaterzijde van het membraanfilter geleid en stroomt hierbij van binnen naar buiten door het membraanelement. Micro-organismen en deeltjes worden hierbij tegengehouden op het oppervlak van het membraan.

 • Reductie van microbiologische belastingen
 • Nominaal vermogen 2 m³/h
 • Scheidingsgrens van de capillaire membranen < 0,01 μm

Inbouwvoorschriften

Voor het gebruik van de ultrafiltratie-installatie GENO®-Ultrafil is een ruw-waterdruk van minstens 2,5 bar en maximaal 5 bar nodig. Het ruwe water moet door een voorfilter met een poriefijnheid kleiner dan 100 μm worden gefiltreerd. De plek van opstelling moet schoon, droog en vorstvrij zijn, evenals over een afvoeraansluiting beschikken die groot genoeg is en die zich in de onmiddellijke
nabijheid van de GENO®-Ultrafil installatie bevindt. Bij aansluiting op een lokale drinkwatervoorziening moet er een systeemscheider worden voorgeschakeld. Neem de lokaal geldende installatievoorschriften en de algemene richtlijnen in acht.

Leveringsomvang

 • Ultrafiltratie-installaties GENO®-Ultrafil 450/900
 • Gebruiksaanwijzing

Toebehoren

 • Armaturenset voor GENO®-Ultrafil 450 en 900
 • Zuiverwatertank voor het opslaan van filtraat uit GENO®-ultrafiltratie-installaties
 • Drukverhogingsinstallatie GENO®-DVI type GENO®-HR 2/40-1 N 10
 • Terugspoelfilter BOXER® R / RD
 • Euro-systeemscheider GENO®-G5
 • M-bus-meetomvormer FM-2D/K

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.