Het beste van twee werelden – waterontharding inclusief 99,999% bescherming tegen kiemen met de softliQ:PA20

De nieuwe softliQ:PA20 verbindt de intelligente techniek van de beproefde onthardingsinstallaties van Grünbeck met de betrouwbare bescherming tegen kiemen door adsorptie. Hierbij werkt de ontharding volgens het ionenwisselingsproces voor Grünbeck-typisch zacht water. De extra bescherming tegen kiemen en bacteriën geeft u zekerheid voor een allround goed gevoel. Door de adsorber ter reductie van kiemen bedraagt de retentie van pseudomonas aeruginosa en legionella pneumophila 99,999%. De geïntegreerde adsorber werkt volgens het fysische proces van de elektrostatische adsorptie. Kiemen (bijv. bacteriën) worden uit het drinkwater verwijderd, op de adsorber gefixeerd en daar bij elke regeneratieprocedure van de ontharder gedesinfecteerd.
De onthardingsinstallatie softliQ:PA20 is bestemd voor de continue levering van zacht water voor maximaal 5 personen en mag uitsluitend worden gebruikt voor het ontharden en gedeeltelijk ontharden van koud drinkwater – hiervoor is het parallelle bedrijf tijdens piektijden en het wisselbedrijf tijdens de rustigere tijden verantwoordelijk.
De regeneratie van de onthardingsinstallatie kan op de volgende manieren worden uitgevoerd: handmatig door de exploitant, tijdgestuurd op max. drie instelbare tijdstippen per dag of automatisch in een aftap-flauwe periode.

 • Geadviseerde toepassing: max. 5 personen
 • Verwijderen van schadelijke verwekkers door adsorptie
 • Krachtig
 • Communicatie van zoutpeil en onderhoudsintervallen door verlichte led-ring
 • Continu zacht water
 • Plug-and-play
 • Mobiele besturing van de installatie via app
 • Ergonomisch installatiedesign voor comfortabel bedrijf

Inbouwvoorschriften

Vóór de inbouw is een wateranalyse vereist.
Houd rekening met plaatselijke installatievoorschriften, algemene richtlijnen en technische gegevens. De plaats van opstelling moet vorstvrij zijn en de bescherming van de installatie tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen en dampen garanderen. Vóór de installaties moet altijd een drinkwaterfilter en evt. een drukregelaar (bijv. BOXER® KD) zijn geïnstalleerd. Voor de elektrische aansluiting is op ca. 1,2 m een stopcontact met randaarde vereist. Voor de afvoer van het regeneratiewater moet een afvoeraansluiting aanwezig zijn.

Leveringsomvang

 • Onthardingsinstallatie incl. aansluitingstechniek
 • Watertester "Totale hardheid"
 • Gebruiksaanwijzing

Toebehoren

 • Doseercomputer EXADOS®EK 6
 • Doseercomputer EXADOS® ES 6
 • Veiligheidsvoorziening GENO-STOP® 1“
 • Storingsmelder GENO-STOP®
 • Regeneratiewaterpomp
 • Afvoeraansluiting DN 50
 • Verlengset voor aansluitslangen

Verbruiksmateriaal

 • Regeneratiezout (25 kg) conform EN 973 type A
 • Watertester "Totale hardheid"

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.