Onthardingsinstallatie softliQ:SC23 – past zich aan uw levensstijl aan

De onthardingsinstallatie softliQ:SC23 (geadviseerde toepassing: max. 12 personen) onthardt water in overeenstemming met het waterverbruik. De installatiecapaciteit wordt automatisch aangepast aan het individuele waterverbruik van de exploitant. Er is altijd een constante levering van zacht water gewaarborgd. Want de ontharder regenereert een keer per dag op een tijdstip, waarop geen water nodig is. De softliQ:SC23 werkt volgens het ionenwisselingsproces en is uitgerust met een volautomatische besturing en een slijtage-geoptimaliseerde regelklep. De onthardingsinstallatie past zich op grond van de ingestelde ruwwaterhardheid en de waterafnames aan de condities ter plaatse aan. Technische intelligentie zorgt voor efficiënte ontharding met een zeer laag zout- en stroomverbruik. Af fabriek is de energiezuinige en hulpbronnenefficiënte Eco-modus ingesteld. Bij grotere schommelingen op het gebied van het waterverbruik kan worden overgegaan op de Power-modus. De bediening vindt plaats via het geïntegreerde kleurendisplay of via de myGrünbeck-app.

 • Geadviseerde toepassing: max. 12 personen
 • Groene verlichte led-ring
 • Herkent de vraag naar water
 • Plug-and-play
 • Hoog zoutrendement
 • Optisch zoutvoorraad-vooralarm
 • Scheiding van zouttank en techniek
 • Naar keuze Eco- of Power-modus
 • Gering stroomverbruik en minder afvalwater
 • Mobiele besturing van de installatie via app
 • Volmaakt design

Inbouwvoorschriften

Houd rekening met plaatselijke installatievoorschriften, algemene richtlijnen en technische gegevens. De plaats van opstelling moet vorstvrij zijn en de bescherming van de installatie tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen en dampen garanderen. Vóór de installaties moet altijd een drinkwaterfilter en evt. een drukregelaar (bijv. BOXER® KD) zijn geïnstalleerd. Voor de elektrische aansluiting is op ca. 1,2 m een stopcontact met randaarde vereist. Voor de afvoer van het regeneratiewater moet een afvoeraansluiting aanwezig zijn.

Leveringsomvang

 • Onthardingsinstallatie incl. aansluitingstechniek
 • Watertester "Totale hardheid"

Toebehoren

 • Doseercomputer EXADOS® EK 6 - softliQ
 • GENO-STOP® 1“
 • Storingsmelder GENO-STOP®
 • Regeneratiewaterpomp
 • Afvoeraansluiting DN 50 
 • Isoleer-set softliQ:SC
 • Verlengset voor aansluitslangen
 • Extra mengklep
 • Extra afvloeimogelijkheid voor zacht water

Verbruiksmateriaal

 • Regeneratiezout (25 kg) conform EN 973 type A
 • Watertester "Totale hardheid"

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.