Doseerinstallatie GENODOS® DM-BO – waterontkieming met GENO®-Baktox

De doseerinstallaties GENODOS® DM-BO voegen aan het water GENO®-Baktox toe. Het desinfecteert drink- en proceswater en ontkiemt buisleidingen, waterreservoirs, filterinstallaties en opgevangen bronwater. Ook de kiemvormingssnelheid na desinfectie daalt. GENO®-Baktox is een alternatief voor traditionele desinfecteermiddelen als deze tekortschieten (bijv. GENO®-Chloor A bij hoge pH-waarden) of ongewenste bijwerkingen vertonen (bijv. stankvorming). De doseerinstallatie bestaat uit een contactwatermeter en een doseerpomp. Deze regelt volumeproportioneel de hoeveelheid van de GENO®-Baktox-toevoeging, tot 0,2 mg/l ClO2 voor de desinfectie (normale dosering) zijn toegestaan. De GENO®-Baktox-oplossing wordt via een zuiglans met geïntegreerde leegmelding direct uit het wegwerp-reservoir aangezogen.

 • Debietafhankelijke toevoeging van GENO®-Baktox (chloordioxide)
 • "Plug-and-Play"-doseerinstallatie
 • Mengmodule met geïntegreerde doseerklep
 • Chloordioxide-online-meting zonder verlies van meetwater

Inbouwvoorschriften

Voor de correcte instelling van de chloordioxide-online-meting direct bij de inbedrijfstelling is het raadzaam om het buisgedeelte tussen te twee punten 4 en 5 mee te vervangen. 

Waarschuwing! Bij desinfecterende procedures moeten de gebruikte materialen ter plaatse worden gecontroleerd op hun chemische en corrosiebestendigheid.

Neem lokale installatievoorschriften, algemene richtlijnen (bijv. DIN, VDE, DVGW, ÖVGW of SVGW) en technische gegevens in acht. Voor de installatie moet principieel een fijnfilter zijn geschakeld. Bij erachter geschakelde installaties voor het bereiden van warm water (boiler, geiser enz.) moet er een terugstroombeveiliging zijn ingebouwd. Omdat de watermeter van de doseerinstallatie GENODOS® DM-BO een geïntegreerde terugslagklep heeft, mogen deze niet tussen warmwaterapparatuur en de bijbehorende overdrukbeveiliging worden ingebouwd.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat aan alle hieronder genoemde voorwaarden voor de bouwkundig en technisch veilige en optimale werking van de installatie vóór aanvang van de montage is voldaan. Meer informatie hierover vindt u in het productinformatieblad.

Leveringsomvang

De doseerinstallatie GENODOS® DM-BO als aansluitklare frame-installatie bestaat uit:

 • besturing, aansluitmogelijkheden voor waarschuwingen en alarmmeldingen met overdracht naar beheersysteem evenals geïntegreerde mengmodule met chloordioxide-online-meting en chemicaliënkuip
 • Zelfaanzuigende en tegen druk zelfontluchtende membraandoseerpomp met synchrone motor 230 V / 50/60 Hz. Pomp vooraf ingesteld en geplombeerd. Drukhoudklep, watermeter met impulskabel voor de chloordioxide-online-meting en entklep bij mengmodule
 • Alle Doseerinstallaties GENODOS® DM-BO compleet vooraf ingesteld

Toebehoren

Persoonlijke-beschermingsset GENO®-Baktox

 • Digitaal testapparaat Scuba+ (voor de regelmatige controle van de ClO2-concentratie bij de aftappunten)
 • Chloordioxide-binnenluchtbewaking
 • Usb-gegevensvastleggingsapparaat


Verbruiksmateriaal

 • GENO®-Baktox 3 l-jerrycan (voor DM-BO 6)
 • GENO®-Baktox 10 kg verpakking (voor DM-BO 10/20/30)
 • GENO®-Baktox 20 kg verpakking (voor DM-BO 10/20/30)
 • Neutralisatiepoeder GENO®-Baktox
 • Indicator voor Scuba+ (reagentia voor de bepaling van chloordioxide)

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en de omvang van de levering evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.