GENO®-G5 – beschermt het drinkwater-netwerk

De Euro-systeemscheidingsinstallatie GENO®-G5 schermt het drinkwater-netwerk tegenover vloeistoffen t/m vloeistofcategorie 5 af (conform DIN EN 1717). Zij voorkomt het terugstromen, terugduwen en terugzuigen van gewijzigd drinkwater naar het drinkwater-netwerk. De GENO®-G5 is uitstekend geschikt voor het tandheelkundige bereik voor de voorziening van specialistische eenheden. Hier adviseren wij de inbouw van de optionele uitspoelinrichting. Voor de automatische desinfectie stellen wij voor om een doseerinstallatie GENODOS® DM-B erachter te schakelen. De systeemscheidingsinstallatie is een aansluitklare compact apparaat in aluminium-profielframe-bouwwijze met instelbare poten, compleet met leidingwerk en aansluitklare bedrading.

  • Nominale aansluitbreedte: 3/4"
  • Nominale doorstroming: 2 m³/h
  • Nominale druk: PN 10 bar
  • Drukverhogingsvoorziening
  • DVGW-gecertificeerd

Inbouwvoorschriften

Neem lokale installatievoorschriften, algemene richtlijnen (bijv. WVU, EVU, VDE, DIN, DVGW/ÖVGW of SVGW) en de technische gegevens van de installatie in acht. De inbouwplaats moet voor onderhoudswerkzaamheden toegankelijk, overstromings- en vorstvrij zijn en bescherming bieden tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen en dampen. De installatie mag niet in een stoffige omgeving of bij aanwezigheid van zure dampen, corrosieve en explosieve gassen worden gebruikt. Direct vóór de installatie moet een fijnfilter worden aangebracht en in de door de klant voorziene installatie moeten in de toe- en afvoer van de inrichting afsluitarmaturen worden gerealiseerd. Voor de elektrische aansluiting van de Euro-systeemscheidingsinstallatie GENO®-G5 is een stopcontact nodig en evt. voor de optionele uitspoelinrichting een tweede stopcontact (bijv. als de uitgang voor storingsmeldingen van de pomp bij het wegvallen van de spanning wordt geanalyseerd). Er moet een afvoeraansluiting (min. DN 50) voorhanden zijn. 

Leveringsomvang

Euro-systeemscheidingsinstallatie GENO®-G5 als aansluitklare compacte installatie met gebruiksaanwijzing. Levering op houten pallet 800 x 600 mm.

Toebehoren

  • Uitspoelinrichting bij GENO®-G5
  • Aansluiting-set bij GENO®-G5

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en de omvang van de levering evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.