Efficiënt stoken? Het komt op het juiste water aan.

Er zijn talrijke regels voor de behandeling van verwarmingswater. En dat is maar goed ook, omdat bij een uiterst efficiënt verwarmingssysteem alle componenten perfect bij elkaar moeten passen. Alleen zo kan het enorme energie-besparingspotentieel hiervan compleet worden benut. Tot een dergelijk functionerend systeem behoort optimaal behandeld verwarmingswater. En daarom ontwikkelt Grünbeck technologieën voor volledig ontzilt verwarmingswater dat voor een verbeterde bescherming van de installatie tegen kalk en corrosie zorgt. De stookkosten dalen, het verwarmingssysteem wordt niet belast en de levenscyclus ervan wordt verlengd. En dat is niet in de laatste plaats ook een bijdrage voor duurzaam energiegebruik die aan de verantwoording jegens toekomstige generaties voldoet.