Afvalwaterpompinstallatie AH-300 – toebehoren voor de condensaat-neutralisatie

De afvalwaterpompinstallatie type AH-300 is een automatisch werkende pompinstallatie voor het verpompen van geneutraliseerd verbrandingswaarde-condensaat, gas-verbrandingswaarde-condensaat met pH-waarde > 3, helder water of licht verontreinigd proceswater. De installatie is niet geschikt voor zout water (bijv. uit onthardingsinstallaties) of voor chloorhoudend water. Het apparaat heeft een vergaarbak met aanvoeraansluiting voor een slang met DN 20 en DN 25. Tot de uitrusting behoren eveneens een niveaugestuurde pomp met filtermand evenals een terugslagklep en een 6 m lange afvoerslang DN 12. Voor een overloopwaarschuwing is gezorgd: een niveauschakelaar met potentiaalvrij wisselcontact meldt storingen. De afvalwaterpompinstallatie AH-300 is geschikt voor continubedrijf.

Voordelen van de afvalwaterpompinstallatie AH-300

  • Automatisch werkende pompinstallatie
  • Terugslagklep
  • Overloopwaarschuwing
  • Verpompen van geneutraliseerd condensaat (pH >3)
  • Verpompen van helder water
  • Verpompen van licht vervuild proceswater

Inbouwvoorschriften

Neem de technische gegevens van de installatie, alsook de plaatselijke en algemene voorschriften in acht. De opstellingslocatie voor de installatie moet voldoende groot, horizontaal, vlak en draagkrachtig zijn, en goed toegankelijk zijn voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Er moet op worden gelet dat het condenswater bij normaal bedrijf tot het inschakelpunt van de opvoerpomp wordt gestuwd. Indien er op de opstellingslocatie geen vloerafvoer aanwezig is, moet er een alarmvoorziening op de storingsmelder (overloopwaarschuwingsschakelaar) worden aangesloten. Deze alarmvoorziening moet in geval van een storing het alarm herkenbaar weergeven en evt. door uitschakeling van het verwarmingstoestel voorkomen dat de installatie overloopt en gevolgschade vermijden. 

Leveringsomvang

Afvalwaterpompinstallatie AH-300 als compacte installatie met toevoer-slangaansluitingen voor DN 20 en DN 25 met twee slangklemmen, en 6 m slang DN 12 met slangklem (naar het afvoerkanaal).

Toebehoren

  • Spiraalslang DN 20, 5 m
  • Spiraalslang DN 25, 5 m
  • Alarmvertraging GENO®-KZL 71 bestaande uit multifunctioneel relais in wandbehuizing