GENO®-Neutra FNH-420-R – condensaat-neutralisatie voor gas- en olie-verwarmingsketels

De GENO®-Neutra FNH-420-R is bestemd voor de neutralisatie (pH-waarde-verhoging boven 6,5) van condensaat uit gas- en oliegestookte verwarmingstoestellen (verwarmingsketels) resp. afvoergassysteem van aluminium, roestvrij staal, kunststof, grafiet, glas en keramiek. Er wordt voldaan aan de normen voor condensaten en de neutralisatie hiervan. (ATV-DVWK-A 251, DIN 4716-1, DVGW VP 114). Het condensaat stroomt via een filter naar de neutralisatietank. Hier wordt het gecirculeerd en de pH-waarde door de neutralisatiemiddeldosering verhoogd en gecontroleerd. Als de toegestane pH-waarde (> 6,5) wordt bereikt, wordt het condensaat naar het afvoerkanaal gepompt. De besturing GENO®-Neutra-matic regelt en controleert alle belangrijke functies van de installatie, het display toont o.a. de pH-waarde van het condensaat evenals de waterstanden.

 • Neutralisatie van condenswater uit gas- en oliegestookte verwarmingsketels
 • Besturing GENO®-Neutra-matic
 • Automatische, dosering van vloeistof in proportie met de hoeveelheid

Inbouwvoorschriften

Neem lokale installatievoorschriften, algemene richtlijnen, het werkblad ATV-DVWK-A 251 evenals de technische gegevens in acht. De opstellingslocatie moet vorstvrij zijn en de installatie beschermen tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen, dampen, hoge uitstralingstemperaturen en directe instraling door de zon. De opstellingslocatie voor de installatie moet voldoende groot, horizontaal, vlak en draagkrachtig zijn, en goed toegankelijk zijn voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Moet het condenswater uit het verwarmingstoestel of de schoorsteen volledig aflopen, dan moeten het opstelvlak resp. de condenswaterafvoer bij de ketel en/of schoorsteen navenant worden gepland. Voor de afvoer van het condenswater is een afvoeraansluiting (min. DN 40) vereist. 

Leveringsomvang

pH-waarde geregelde neutralisatie-installatie compleet in doos verpakt, bestaande uit:

 • neutralisatietank (voor grondmontage) met toevoer- en overloopaansluiting, condensaat-toevoer-filter, niveausondes, pH-elektrode, circulatiepomp, doseerleiding, doseerpunt, verdelersysteem, opvoerpomp met filtermand, terugslagklep en 6 m afvoerslang evenals de besturing GENO®-Neutramatic en GENODOS®-doseerpomp met zuiglans voor 25 kg jerrycans
 • 5 m slang DN 25 voor toevoer en/of overloop, daarbij slangtuiten en slangklemmen
 • Kalibreeroplossing pH 4 en pH 7 en 2 meetcilinders (20 ml)

Toebehoren

Verbruiksmateriaal

 • GENO®-Neutrox 25 kg jerrycan
 • GENO®-Neutrox 75 kg jerrycan (passende zuiglans zie toebehoren)

Toebehoren

 • GENODOS®-zuiglans voor 75 kg jerrycan
 • Potentiaalvrije niveaumelding "voorafgaande waarschuwing" voor GENODOS®-pomp
 • Veiligheidspakket voor bijtende stoffen: handschoenen, veiligheidsbril, oogspoeling, symbool-plaatjes (waarschuwing voor bijtende stoffen, handbescherming gebruiken, oogbescherming gebruiken)
 • Condensaatvoorfilterbox met actieve-koolvulling (L/B/H = 400/300/340 mm), slangaansluiting DN 25
 • Oliebindmatten (20 stuks), olie-opname 100 ml, mat waterafstotend

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.