GENO®-Neutra N-210 – neutralisatie van gascondensaat 210 l/h

De GENO®-Neutra N-210 is een doorloopneutralisatie voor condensaten uit gas-verwarmingsketels (DVGW VP 114). Het condensaatvolume bedraagt tot 1.500 kW resp. 210 l/h. Bij het model N-210 kan de vulhoeveelheid neutralisatiegranulaat variabel aan het vermogen van de ketel worden aangepast. De installatie bestaat uit een neutralisatietank van kunststof met geïntegreerde bezinkzone voor verontreinigingen. Verbruikt neutralisatiegranulaat wordt gewoon aangevuld. Tot de uitrusting behoren pH-indicatorstaafjes, een aansluitslang, verbindingsmateriaal en een eerste vulling met neutralisatiegranulaat.

 • Neutralisatie van condenswater uit gas-verwarmingsketels
 • Condensaatvolume tot 1500 kW resp. 210 l/h
 • Variabele vulhoeveelheid neutralisatiegranulaat
 • DVGW-gecertificeerd

Inbouwvoorschriften

De technische gegevens van de installatie en de voorwaarden betreffende de lozing conform werkblad ATV-DVWK-A 251 alsook de plaatselijke en algemene voorschriften moeten in acht worden genomen. De opstellingslocatie moet vorstvrij zijn en de installatie beschermen tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen, dampen, hoge uitstralingstemperaturen en directe instraling door de zon. Er moet op worden gelet dat het condenswater bij normale werking ca. tot het niveau van de afvoeraansluiting van de neutralisatie-installatie wordt opgestuwd. Moet het condenswater uit het verwarmingstoestel of de schoorsteen volledig aflopen, dan moeten de opstelvlakken resp. condenswaterafvoeren navenant worden gerealiseerd. Voor de afvoer van het condenswater moet een afvoeraansluiting (min. DN 40) voorhanden zijn.

Leveringsomvang

1 neutralisatie-installatie GENO®-Neutra N-210 als compacte installatie met

 • 1 pak pH-indicatorstaafjes
 • 3 slangklemmen
 • 5 m slang DN 25 
 • 1 toevoer-slangaansluiting D 20
 • Neutralisatiegranulaat GENO®-Neutralit Hz, 24 kg 

Toebehoren

 • Overloopwaarschuwingsschakelaar
 • GENO® alarmvertragingsrelais
 • Spiraalslang DN 20, 5 m
 • Spiraalslang DN 25, 5 m
 • Afvalwaterpompinstallatie AH-300

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.