GENO®-Neutra NO-12 – neutralisatie van olie-condensaat 12,8 l/h

De GENO®-Neutra NO-12 is een doorloopneutralisatie voor condensaten uit olie-verwarmingsketels (DIN 4716-1). Het condensaatvolume bedraagt tot 160 kW resp. 12,8 l/h. Zij bestaat uit een neutralisatietank van kunststof met geïntegreerde bezinkzone voor verontreinigingen en een regeneratiesysteem voor neutralisatiegranulaat. Verbruikt neutralisatiegranulaat wordt gewoon aangevuld. Tot de uitrusting behoren pH-indicatorstaafjes, een aansluitslang en verbindingsmateriaal, een eerste vulling actieve kool evenals neutralisatiegranulaat GENO®-Neutralit Hz. Is een directe lozing van het afvalwater via het natuurlijke afschot niet mogelijk, dan kan de afvalwaterpompinstallatie AH-300 erachter worden geschakeld.

 • Neutralisatie van condenswater uit olie-verwarmingsketels
 • Condensaatvolume tot 160 kW resp. 12,8 l/h
 • Geïntegreerde bezinkzone met filterzeef
 • DVGW-gecertificeerd

Inbouwvoorschriften

De technische gegevens van de installatie en de voorwaarden betreffende de lozing conform werkblad ATV-DVWK-A 251 alsook de plaatselijke en algemene voorschriften moeten in acht worden genomen. De inbouwplaats moet vorstvrij zijn en de bescherming van de installatie tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen, dampen, hoge uitstralingstemperaturen, stof en directe zonnestraling moet zijn gewaarborgd. Er moet op worden gelet dat het condenswater bij normale werking ca. tot het niveau van de afvoeraansluiting van de neutralisatie-installatie wordt opgestuwd. Moet het condenswater uit het verwarmingstoestel of de schoorsteen volledig aflopen, dan moeten de opstelvlakken resp. condenswaterafvoeren (bijv. schoorsteen) navenant worden gerealiseerd. Voor de afvoer van het condenswater moet een afvoeraansluiting (min. DN 40) voorhanden zijn. Deze moet een opstuwingsvrije lozing mogelijk maken.

Leveringsomvang

1 neutralisatie-installatie GENO®-Neutra NO-12 met

 • 1 pak pH-indicatorstaafjes
 • 3 slangklemmen 
 • 5 m slang DN 20
 • Actieve-koolvulling 
 • Neutralisatiegranulaat GENO®-Neutralit Hz, 8 kg 

Toebehoren

 • Overloopwaarschuwingsschakelaar
 • GENO® alarmvertragingsrelais
 • Spiraalslang DN 20, 5 m
 • Afvalwaterpompinstallatie AH-300
 • Oliebindmatten, 20 stuks

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.