Mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400 – verwarmingsinstallaties direct vullen

De mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400 wordt gebruikt voor het direct vullen van verwarmingsinstallaties, stadsverwarmingsnetwerken en overige systemen met zoutarm water. Dankzij het gepatenteerde AVRO-procedé is het niet nodig om onthardingsinstallatie te gebruiken of om anti-aanslagmiddelen toe te voegen. En toch bereiken de gebruikte membranen met behulp van het innovatieve procedé een lange levensduur en een hoog rendement. De installatie wordt door een keuzeschakelaar onderverdeeld in twee eenvoudige modi. In de modus Vulbedrijf gaat de installatie automatisch uit als een bepaalde tegendruk wordt behaald. Bij de unieke modus Werkplaatsbedrijf zijn dankzij het regelmatige spoelen geen tijdrovende conserveringswerkzaamheden nodig als de installatie buiten bedrijf is.

  • Mobiele omkeerosmose-installatie
  • Directe vulling van verwarmingsinstallaties met zoutarm water
  • Gepatenteerd AVRO-proces
  • Naar keuze Vul- of Werkplaatsbedrijf

Voorafgaande inbouwbepalingen

Plaatselijke installatievoorschriften, algemene richtlijnen en technische gegevens moeten in acht worden genomen. De plaats van opstelling moet voldoenden groot zijn. Zorg voor een fundering die voldoende groot en belastbaar is. De vereiste aansluitingen moeten vóór aanvang van de installatiewerkzaamheden worden gerealiseerd. De installatie mag alleen worden gebruikt als alle componenten reglementair zijn geïnstalleerd. Er mogen nooit veiligheidsvoorzieningen worden verwijderd, overbrugd of anderszins ineffectief worden gemaakt. Voor het gebruik van de mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400 gelden als bovengrens de toegelaten waterinhoudsstoffen van de Duitse Drinkwaterverordening.

Leveringsomvang

AVRO-flex 400 in bedrijfsklare toestand met verrijdbaar aluminium onderstel en slangen

Toebehoren

  • GENO-STOP® 1"
  • GENO-therm® armatuur Basic
  • Vulgroep, bestaande uit: Grofvuil-filters, afsluitschuiven, systeemscheiders, drukregelaar, terugslagkleppen
  • GENO-therm® hergebruikpatroon 570
  • GENO-therm® wegwerppatroon 110
  • Afvoeraansluiting DN 50 conform DIN EN 1717

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.