Mobiele onthardingsinstallatie MEH – vul- en bijvulwater voor verwarmingskringlopen

De mobiele, verrijdbare onthardingsinstallatie MEH is een hoogwaardig ionenwisselaarsysteem voor het ontharden van vul- en bijvulwater, in het bijzonder voor verwarmingskringlopen. Een watermeter controleert de capaciteit van de ontharder. Een tijdsafhankelijk gestuurd regenereerstation waarborgt de functie, waterkwaliteit en capaciteit van de onthardingsinstallatie. Tijdens de regeneratie wordt de ionenwisselaarhars met regenereerzout (natriumoverschot) in een nieuwe bedrijfstoestand gebracht en is deze aansluitend weer beschikbaar voor de ionenwisseling. De kunststoffen uitvoering van de onthardingsinstallatie MEH kan tot een druk van 10 bar worden belast. De nominale doorstroming bedraagt 3,0 m3/h, de nominale capaciteit 150 °dH x m3 en de zachtwatercapaciteit bij ruwwaterhardheid 20 °dH x 7,5 m3.

 • Eersteklas ionenwisselaarsysteem 
 • Watermeter ter controle van de capaciteit van de ontharder
 • Nominale druk 10 bar
 • Nominale doorstroming 3,0 m3/h
 • Nominale capaciteit 150°dH x m3  

Inbouwvoorschriften

Neem de lokale installatievoorschriften, algemene richtlijnen en technische gegevens in acht. De inbouwplaats moet vorstvrij zijn. De bescherming van de installatie tegen chemicaliën, kleurstoffen, oplosmiddelen en dampen moet gewaarborgd zijn. De omgevingstemperatuur mag evenals de stralingstemperatuur in directe omgeving niet hoger zijn dan 40 °C. Vóór de mobiele onthardingsinstallatie MEH moet een systeemscheider (bijv. GENO-therm® armatuur Basic, GENO®-DK 2-Mini) worden geschakeld. Door de inbouw van een drinkwaterfilter (bijv. BOXER®) vóór de mobiele onthardingsinstallatie MEH wordt de bedrijfsveiligheid van de ionenwisselaarhars verder verhoogd. 

Leveringsomvang

Onthardingsinstallatie MEH met

 • Montage op verrijdbare stalen karren in bedrijfsklare toestand
 • Watertester totale hardheid
 • Watermeter
 • Conditioneermogelijkheid

Toebehoren

 • GENO-therm® armatuur Basic
 • Regenereerstation voor MEH
 • Mengkraan GENO-therm®
 • Combi-meetapparaat voor pH en geleidbaarheid
 • GENO-therm® analysekoffer
 • GENO®-handpomp H
 • GENO-STOP® 

Raadpleeg voor meer informatie over de eerste inbouwvoorwaarden en het toebehoren evenals technische details het productinformatieblad dat kan worden gedownload.