Toekijken en handelen

De verantwoording op zich nemen, sociale betrokkenheid tonen – het wordt om verschillende redenen steeds belangrijker. Maar wat betekent "sociale betrokkenheid"? Allereerst dat er wat gebeurt. En dan: dat het doen wordt gedragen door inzichten, inlevingsvermogen en de motivatie, gericht te willen helpen. Daar, waar het noodzakelijk is om maatschappelijke omstandigheden menselijker en leefbaarder te maken alsook daar, waar mensen acuut in nood verkeren of hulp nodig hebben om zich zo snel mogelijk zelf te kunnen helpen. Sinds meer dan 50 jaar gebeurt dit allemaal bij Grünbeck. Want er alleen maar naar kijken, is niet genoeg!

Betrokkenheid als vanzelfsprekendheid

In de jaren 60 van de vorige eeuw, de beginjaren van de Grünbeck bedrijfsgeschiedenis, waren "charity"-acties in grote,  publieke stijl nog niet wijdverbreid en de inmiddels alom bekende "Corporate Social Responsibility" (CSR) voor de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingen nog niet uitgevonden.

Toch was het toen voor de oprichter van de onderneming, Josef Grünbeck en zijn vrouw Loni, een vanzelfsprekend bestanddeel van de bedrijfscultuur, zich voor andere mensen, de maatschappelijke omgeving en de leefruimte te interesseren en zich binnen de grenzen van het mogelijke hiervoor in te zetten. Gewoon zo, uit overtuiging, direct en zonder in het openbaar al te veel aandacht te willen trekken. Tegenwoordig is echter inzichtelijke communicatie inzake zakelijk handelen vereist en hieronder valt bij Grünbeck ook de sinds jaar en dag in de praktijk gebrachte sociale betrokkenheid.

Controleer dus...

Zonder adequate financiële mogelijkheden, zonder het vermogen zich in de ander te kunnen verplaatsen en passende oplossingen voor sociale taken te kunnen ontwikkelen, is gerichte ondersteuning of hulp nauwelijks mogelijk. Ook zonder inzicht en begrip, zonder een groot hart en zonder de handen uit de mouwen te steken, gaat het gewoon niet. En toch is het voor het succes van elke hulpmaatregel bovenal absoluut noodzakelijk helder na te denken. Alleen degene die zorgvuldig verifieert, selecteert en voortdurend controleert, heeft de zekerheid dat zijn hulp ook in de geplande en door alle betrokkenen gewenste omvang aankomt!

Gerichte keuze bij projecten

De sociale betrokkenheid bij Grünbeck is voornamelijk gebaseerd op verantwoordelijkheidsbesef tegenover de maatschappij en de leefruimte, verbondenheid met de medewerkers en de locatie evenals op de competentie rondom het element water. De sterke fundering voor de sociale activiteiten van de onderneming vormt de Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH zelf. Zij stelt de betreffende benodigde middelen ter beschikking en is ook betrokken bij de keuze van subsidiabele maatregelen, projecten en partners.

Bij grote hulpprojecten, waarbij water centraal staat, worden subsidies alleen aan partners verstrekt na een evaluatie van de profielschetsen die gegadigden moeten beantwoorden en waarvan zij bij de totstandkoming van een gezamenlijk project aan de criteria moeten voldoen. Bovendien worden in aanmerking komende hulpprojecten en potentiële partners om te beginnen door Grünbeck ter plaatse gecontroleerd. Een samenwerkingsovereenkomst evenals de hierin geregelde controle en communicatie inzake het verloop van het project vormen dan de stabiele basis voor een succesvolle samenwerking. Derden die een langlopend Grünbeck drinkwaterhulpproject door giften of vrijwillige werkzaamheden willen ondersteunen, hebben zo de zekerheid dat ook hun hulp het effect heeft dat zij voor ogen hebben!

Gericht op waarden en duidelijk

Kenmerkend voor de Grünbeck-bedrijfscultuur is haar gerichtheid op waarden en duidelijkheid. Dit geldt ook voor de sociale betrokkenheid. En het benadrukt de verbondenheid van de huidige bedrijfsleiding met de idealen van het oprichtersechtpaar Josef en Loni Grünbeck. Als voortzetting en voortdurende verdere ontwikkeling van deze traditie ondersteunt de onderneming de realisatie van sociale werken in vier bereiken die als bouwstenen het totale sociale engagement van Grünbeck vormen:

helpen met water, het sociale werk, de stichting en het medewerker-participatiemodel.

Aandacht en respect

"Succesvol economisch handelen vindt niet in een luchtledige ruimte plaats" - dat is niet alleen een inzicht van economische experts, het is ook een maxime voor het zakelijk handelen van Grünbeck. Want zonder aandacht en respect tegenover alles wat de bedrijfsactiviteiten omringt of überhaupt eerst mogelijk maakt, kan geen onderneming langdurig bestaan. Ook de kerncompetentie van Grünbeck, de professionele omgang met het noodzakelijke element water, vereist de aandacht en het respect van alle medewerkers. Op het gebied van de sociale betrokkenheid weerspiegelt zich deze houding in de inhoud van de verzorgde projecten, in de samenwerking met partners en in het uitgevoerde werk.