Met ideeën de wereld veranderen.

Innovatie is voor ons geen doel op zichzelf. Zij is er niet gewoon voor bedoeld om economisch succes groter te maken. Onze ideeën zijn veeleer een belangrijke bijdrage om voor het water van onze planeet te zorgen, zijn kwaliteit voor ons mensen beschikbaar te maken. Sinds de oprichting van onze onderneming hebben wij de waterbehandeling hiervoor steeds weer belangrijke impulsen gegeven. Talrijke patenten leveren het bewijs. Om eerlijk te zijn, hierop zijn wij zeer zeker een beetje trots. Maar wat nog belangrijker is: Dankzij uitstekende experts binnen het Grünbeck-team kunnen wij ook in de toekomst de complexer wordende taken op het gebied van waterbehandeling succesvol aangaan. En dat is misschien wel het beste van alle goede berichten.

Door innovatie gegroeid.

Voor de Grünbeck-bedrijfsgroep werken inmiddels ongeveer 800 experts, uitsluitend betrokken vakmensen. Zij samen maken Grünbeck tot een van de succesvolste en meest vooraanstaande ondernemingen op het gebied van waterbehandeling in Europa. Onze continu stijgende omzet ligt inmiddels bij jaarlijks rond 140 miljoen euro. Grünbeck onderhoudt tegenwoordig in héél Duitsland vestigingen evenals wereldwijd binnen alle belangrijke markten om overal zo dicht mogelijk bij de klant te staan.

Water is een recht voor ieder mens.

Het werk van de Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH is erop gericht mensen over de hele wereld toegang tot hygiënisch onberispelijk water te verschaffen. Met excellentie, knowhow, krachtige producten en communicatie spant Grünbeck zich consequent ervoor in, de toegang tot schoon water langdurig te behouden.

Iedereen kent water, echter weten velen nauwelijks hoe gemakkelijk de kwaliteit ervan significant kan worden verbeterd. Daarom maken wij onze kennis ook openbaar en informeren wij gericht de water-profs die zich inspannen voor het behoud van de waarde van het water. Een belangrijk platform hierbij is het gerenommeerde opleidingscentrum "Grünbeck forum" in de hoofdvestiging van het bedrijf in Höchstädt. Hier dragen ervaren waterspecialisten tijdens colleges en bijscholingen nieuwigheden van de branche en kennis over innovatieve oplossingen op het gebied van waterbehandeling over aan vakmensen uit de svk-branche, de levensmiddelenindustrie en de energiewinning. Tot deze oplossingen behoren onder andere producten voor de drinkwaterbehandeling evenals installaties voor de waterbehandeling voor verwarmings- en koelsystemen of zwembaden.

Grünbeck-producten staan garant voor levenskwaliteit en behoud van de waarde. Opdat dit zo is en ook zo blijft, ondersteunen wij onze klanten tijdens de gehele levenscyclus van onze installatie voor waterbehandeling: bij de planning, constructie, productie en het onderhoud. Hierbij houden wij rekening met alle voor ons bereik relevante premissen en onderbouwen wij onze productkwaliteit door een certificering conform DIN EN ISO 9001 alsook door talrijke, voor het betreffende land specifieke, kwaliteitscertificaties. Ecologische gezichtspunten vinden wij net zo belangrijk: Grünbeck is derhalve gecertificeerd conform het milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001.

Verantwoordelijkheid ver buiten de producten om.

Wij nemen echter niet alleen de verantwoording op ons als het om producten en processen gaat, maar ook bij het leiden van medewerkers en op het maatschappelijke vlak van de onderneming. Reeds in 1968 ontstond het "Grünbeck-participatiemodel van het sociale partnerschap". 2011 werd de stichting "Loni und Josef Grünbeck Stiftung" in het leven geroepen om stabiele vennootverhoudingen te garanderen en zo een solide toekomst van het bedrijf te waarborgen. En in de vestigingen overtuigt Grünbeck niet in de laatste plaats als betrokken opleider en lokale sponsor. Zo ondersteunt Grünbeck in Duitsland bijvoorbeeld de voetbalclub van de Duitse eredivisie, FC Augsburg, en internationaal projecten op het gebied van waterbehandeling in Brazilië en Haïti.