Doseerinstallaties van Grünbeck: tegen kalk. Voor zuiver water.

Soms zijn actieve stoffen in het water zelf de beste strategie om het water te behandelen. Daarom heeft Grünbeck doseerinstallaties en oplossingen van anorganische stoffen ontwikkeld die in het water kalkvorming tegengaan. Met de oplossingen van anorganische stoffen is het drinkwater net zo drinkbaar als zonder en voldoet het aan alles eisen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie. Met alles wat bij goed water hoort. Maar zonder kalk.

Perfect gedoseerd: de juiste hoeveelheid op het juiste moment.

Om water efficiënt m.b.v. toegevoegde actieve stoffen te behandelen, is een exacte dosering belangrijk.  Alleen zo komt precies de juiste hoeveelheid stoffen in het water die voor de betreffende toepassing van de waterbehandeling nodig is: niet te veel en niet te weinig. Doseerinstallaties van Grünbeck doseren actieve stoffen uiterst nauwkeurig en verenigen eenvoudige bediening met het hoogste technische comfort. Zij beschermen uw waterinstallatie gedurende vele jaren.

De andere ontkalking: met kalk tegen kalk.

Vuur bestrijdt men soms met vuur. En kalk kan met ook met kalk bestrijden. Hiervoor heeft Grünbeck het innovatieve apparaat ter bescherming tegen kalk GENO-K4® ontwikkeld. Door een elektrische spanning vormen zich aan de elektroden van het apparaat kalkkristallen die door een regelmatige ompoling van de elektroden loskomen. Zo komen de kalkkristallen in het water terecht. Hier zorgen zij ervoor dat kalk die zich reeds in het water bevindt, zich op hen afzet in plaats van op de verwarmingsweerstand of in de leidingen. Zijzelf zetten zich ook niet in het buizenstelsel af. Dit proces heet onderspanningsafscheiding.

Kalk in het water: Pak de kristallen. Weg uit de buizen.

De kalkkristallen met de aan zich gebonden kalk uit het water vloeien af en weg uit het waterleidingnet. Hierdoor worden kalkafzettingen in warmwaterapparatuur en buisleidingen aanzienlijk gereduceerd. Het hier door Grünbeck ontwikkelde en in het apparaat ter bescherming tegen kalk, ENO-K4®, gebruikte proces is gepatenteerd en getest op veiligheid.
Het apparaat ter bescherming tegen kalk zelf is gecertificeerd door de Duitse vereniging voor gas en water (DVGW). Omdat de gebruikte gelijkspanning ver onder de elektrolysespanning ligt, leidt de procedure niet tot een elektrochemische splijting van het water. Hierdoor ontstaan er ook geen corrosieve, explosieve of voor de gezondheid schadelijke splijtingsproducten zoals CO2, knalgas of nitriet. Het proces is veilig en in grote mate effectief. Hierdoor noemen wij het bij Grünbeck ook wel: "zachte elektrochemische procedure": zacht, maar effectief.

Ionenwisseling: kalk bestrijden voordat deze ontstaat.

Vervang iets dat als problematisch geldt door iets dat onschadelijk is. Dat is het basisprincipe bij een ionenwisseling, waarmee de verkalking van buizen en verwarmingsdraden wordt voorkomen. Het problematische zijn de mineralen calcium en magnesium in het water. Bij warmtetoevoer ontstaat er uit beide stoffen in verbinding met waterstofcarbonaat namelijk kalk. Haalt men het calcium en magnesium uit het water, dan kan er dus geen kalk ontstaan.

Vervang calcium en magnesium door...

Bij de ionenwisseling gebeurt precies het hierboven genoemde. Het calcium en magnesium wordt uit het water gehaald en in plaats daarvan wordt bijvoorbeeld onschadelijk natrium aan het water toegevoegd. Zo verandert hard water in zacht water en neemt het risico van een verkalking aanzienlijk af. Het principe van de ionenwisseling stamt uit de natuur, waar men het bijvoorbeeld bij een zeoliet-gesteente kan observeren. Ionenwisseling geldt bij de waterontharding als een bijzonder economische procedure om hard water in zacht water te veranderen. Grünbeck maakt er gebruik van.

Membraantechnologie: Niet alles komt er langs.

Het water stroomt verder, storende vreemde deeltjes echter niet. Zo werken membranen bij de waterbehandeling. Zoals alle membranen zijn zij gedeeltelijk doorlatend en scheiden zij het filtraat (permeaat) van het concentraat (retentaat). Het filtraat blijft in het waterleidingnet. Het concentraat met de vreemde stoffen wordt verwijderd. Het resultaat: Water. Zoals het moet zijn.

Nano verslaat ultra verslaat micro.

Zonder membranen geen leven. Zij spelen in talloze biologische processen een belangrijke rol. En net als de biologische scheiden ook synthetische en bij de waterbehandeling toegepaste membranen gewenste van ongewenste stoffen. Gewenste stoffen komen door de membranen, terwijl ongewenste worden tegengehouden. De scheidingsgrens bepaalt, vanaf welke grootte deeltjes door de membranen eruit worden gefilterd. Bij een micromembraan is de filtering fijn, bij de ultrafiltratie fijner en bij de nanofiltratie nog fijner. En dan is er ook nog de omkeerosmose die zelfs enkelvoudig geladen ionen eruit filtert. Grünbeck biedt u membraan-technologie met uiteenlopende scheidingsgrenzen aan: voor elke toepassing de juiste variant.

Nanofiltratie: Fijner filteren kan bijna niet.

Vergeleken met de nanofiltratie zijn ultrafilters open deuren en microfilters open sluizen. Nanofilters filteren ook de kleinste deeltjes uit het water: Hierdoor wordt het zoutgehalte van het water net zo sterk gereduceerd als de hoeveelheid kiemen, pesticiden, herbiciden en koolwaterstoffen. Wie water met extreem hoge reinheid nodig heeft, voor die heeft Grünbeck technologie met nanofiltratie. Alleen omkeerosmose filtert nog sterker.

Nanofiltratie: een instrument tegen kalk in het water.

Nanofiltratie is ook een instrument tegen te veel kalk in het water. Als zuiver natuurkundig proces kan het de ionenwisseling vervangen, waarbij kalkvorming wordt voorkomen door calcium en magnesium te vervangen door natrium. Nanofilters hebben de eigenschap monovalente en polyvalente ionen van elkaar te scheiden. Daarom kunnen zij ook het aandeel calcium en magnesium in het water duidelijk reduceren. En waar beide ontbreken, ontbreekt ook de basis voor de kalkvorming.

Omkeerosmose: voor de zuiverste vorm van zuiver water.

De omkeerosmose zorgt voor het ontstaan van het zuiverste water. Zij filtert ook de allerkleinste deeltjes uit het water, waarin alleen nog een rest-zoutgehalte van minder dan vijf procent achterblijft. Verder is er niets: alleen water, helderder en zuiverder dan welk water dan ook. Wie extreem zuiver water nodig heeft, vertrouwt dus op de membraantechnologie van Grünbeck met omkeerosmose. Een goede keuze. De beste.

Voor drinkwater is nanofiltratie vaak beter.

Omkeerosmose is een procedure die doorgaans voor de productie van proceswater wordt gebruikt. Hiermee wordt bijvoorbeeld het voor de productie van medicamenten gebruikte gedemineraliseerde water of het koelwater in energiecentrales bedoeld. Voor particuliere toepassingen en de productie van drinkwater maakt men daarentegen vaak gebruik van nanofiltratie. Waarom? Omdat bij de nanofiltratie in tegenstelling tot bij de omkeerosmose belangrijke mineralen in het water achterblijven. En zij zorgen er mede voor dat vers water ook echt goed smaakt.

UVC-licht: schadelijk voor kiemen, goed voor het water.

De aarde beschermt de mensen tegen UVC-straling. Dat is maar goed ook. UVC-straling heeft de kortste golflengte en is tevens het energierijkste soort uv-straling en schadelijk voor organismen. Haar energierijkdom is nuttig bij de strijd tegen kiemen in het water. Grünbeck gebruikt een UVC-straling met een golflengte van 254 nanometer en verwijdert hiermee bij de waterdesinfectie 99,99 procent van alle virussen en bacteriën.

Ziekteverwekkers hebben geen kans.

Grünbeck biedt u desinfectie-installaties die een hoeveelheid energie van 400 J/m² vrijmaken. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat hiermee zelfs ziekteverwekkers zoals coli-bacteriën en salmonella worden verwijderd. Gebruikt men naast het uv-licht ook een fijne filtratie voor het filteren van vuildeeltjes uit het water, dan verhoogt men de desinfecterende werking. Grünbeck biedt u deze combinatie van producten voor een uiterst effectieve desinfectie. Schadelijk voor kiemen. Goed voor het water. En uw gezondheid.