Het reinheidsvoorschrift van Grünbeck: geen kalk, geen roest, geen vuil.

Niet altijd is water een heel heldere zaak. Dan zijn er ideeën nodig die storende deeltjes effectief te lijf gaan: ideeën van Grünbeck. Met onze uitgekiende methodes zijn vreemde stoffen zoals kalk, roest en vuil snel weggewerkt. Het enige dat achterblijft, is uitstekende waterkwaliteit en het goede gevoel dat u ook een goede daad verricht voor uw buizenstelsel. Want vreemde stoffen die er niet zijn, kunnen leidingen gewoonweg niet aantasten. Hier komt u meer te weten over de kleine boosdoeners die ons water troebel willen maken.

Roest

Soms is water bruinachtig rood gekleurd. Roest is dan vaak de schuldige. Eventueel kwam deze op natuurlijke wijze in het water terecht doordat er ijzer uit gesteente is opgelost. Toch zijn er vele redenen om roestvrij water te willen hebben. Roest vermindert niet alleen de smaak van het water. Hij kan zich afzetten, hierdoor verdere roestvorming veroorzaken en gaten in alle metalen buizen vreten. Derhalve hebben de water-experts van Grünbeck oplossingen ontwikkeld die roest door passende waterfilters eruit filteren en de buizen krachtig doorspoelen, zodat roestafzettingen geen kans meer krijgen. Maar onze producten werken niet alleen preventief. Tot op zekere hoogte kunnen zij ook reeds aanwezige beschadigingen die door roest zijn veroorzaakt, verhelpen.

Vuil

Virussen en bacteriën houden van vuil in het water dat voor hen een potentiële schuilplaats en broedkamer is. Vuil uit het water filteren is dus ook een indirecte en belangrijke bijdrage als het om desinfectie gaat. Door filtratie wordt het water dat, wat het moet zijn: goed voor de mens en diens gezondheid. Vuil komt vaker in het water terecht dan men denkt: bijvoorbeeld door bouwwerkzaamheden of beschadigingen in de drinkwatervoorziening. Daarom schrijft de DIN 1988 voor huishoudelijke waterinstallaties met metalen en koperen buizen filters voor en worden deze ook bij kunststoffen buizen aanbevolen. En daarom hebben wij efficiënte filterinstallaties ontwikkeld die alle vuil uit het water verbannen. 

Kalk

Door te veel calcium en magnesium in het water wordt het water hard. Wij maken het weer zacht en hebben daar goede redenen voor. Als water wordt verwarmd, reageren de in het drinkwater opgeloste stoffen calcium en magnesium namelijk met waterstofcarbonaat en ontstaat er kalk (calciumcarbonaat). En die zet zich dan op de buizen af. Dit kan de opwarming van water duurder maken en het buizenstelsel voor de watervoorziening beschadigen. Daarom ontharden wij het water. Daarnaast filteren passende Grünbeck-technologieën kalk eruit of voegen exact gedoseerde actieve stoffen voor de waterbehandeling aan het drinkwater toe. Zo blijft water zoveel mogelijk kalkvrij.